گریتینگ تسمه در نیم تسمه

گریتینگ تسمه در نیم تسمهگریتینگ تسمه در نیم تسمه نیکول به همراه کانال پیش ساخته 

• کد: CAB10BC     • ساخت فرانسه   • عرض: ۱۳ سانتیمتر     • ضخامت لبه: ۲ سانتیمتر     • ارتفاع کانال: ۶ سانتیمتر   • طول: یک متر

گریتینگ تسمه در نیم تسمه نیکول با ظرفیت تحمل بار دوازده و نیم تن به ازای هر محور خودرو از نوع گالوانیزه گرم، انتخاب مناسبی برای درین محوطه های کف پارکینگ های دارای محدودیت کف سازی می باشد. این گریتینگ به همراه کانال CAB773 مورد استفاده قرار می گیرد. ضخامت لبه های گریتینگ که روی نبشی نشیمن گاه دو طرف کانال می افتد ۲ سانتیمتر است و در مرکز برای افزایش مقاومت وزنی تسمه های عرضی گریتینگ ، این ضخامت بیشتر می شود.

گریتینگ گالوانیزه تسمه در نیم تسمه چیست؟

گریتینگ شبکه ای فولادی متشکل از المان های عرضی و طولی می باشد. در گریتینگ تسمه در نیم تسمه GDR10BC ، المان های طولی که در راستای کانال قرار دارند و به صورت ماژول های یک متری کنار یکدیگر طول مورد نظر را تشکیل می دهند به صورت نیم تسمه بوده ( تسمه با ارتفاع کمتر ) و المان های عرضی گریتینگ به صورت تسمه کامل می باشند. این دو المان ابتدا به هم پرس شده ، سپس جوش می شوند. به طور کلی گریتینگ های گالوانیزه از نظر نوع طراحی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

– تسمه در تسمه

– تسمه در نیم تسمه

– تسمه در میلگرد


چشمه های گریتینگ تسمه در نیم تسمه

چشمه های گریتینگ تسمه در نیم تسمه به شکل مستطیل ۱٫۵*۳ سانتیمتری می باشند. چشمه ها به صورتی طراحی شده اند که حداکثر مقاومت وزنی را هنگام عبور اتومبیل یا لیفتراک داشته باشند. نکته ای که در مورد طراحی گریتینگ کانال ها می بایست در نظر گرفت علاوه بر مقاومت وزنی جلوگیری از عبور زباله های درشت است. در صورتی که فاصله ی چشمه های گریتینگ بزرگ باشد و زباله وارد بستر آبرو شود، به مرور زمان لوله ی فاضلاب دچار گرفتگی خواهد شد.


مشخصات کانال پیش ساخته:

گریتینگ گالوانیزه تسمه در نیم تسمه


قطعات جانبی:

– اندکپ ( ته بند ) : انتهای کانال هدایت آب را مسدود می کند و یا به عنوان خروجی جانبی/انتهایی مورد استفاده قرار می گیرد.

ته بند

– خروجی کف : در سایز های ۶۳ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ موجود است و برای اتصال کانال به لوله ی فاضلاب استفاده می شود.

خروجی کف


گریتینگ تسمه در نیم تسمه GDR10BC می تواند همراه با کانال پیش ساخته ارتفاع ۱۱٫۵ سانتیمتری از جنس پلی پروپیلن نیز مورد استفاده قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید...